• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
การดำเนินงาน
 
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาสี่ปี
  แผนการดำเนินงาน
  การกำกับติดตามการดำเนินงาน
  แผนอัตรากำลัง
  งบประมาณรายจ่ายประจำปี
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  แผนการขับเคลื่อหน่วยงาน
 
กฏหมายท้องถิ่น
 
  พรบ./พรก.
  กฎระเบียบกระทรวง
  คำสั่ง สถ.
  มติ ก. เทศบาล.
  มติ ก. อบต.
 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 
  แนะนำการเสียภาษีประจำปี
  คู่มือปฏิบัติงานจัดเก็บรายได
  คู่มือเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 

 

 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding 21 ก.พ. 62
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก ตำบลดงสุวรรณ เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะชนเสนอแนะวิจารณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 12- 15 ก.พ.2562 12 ก.พ. 62
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-006 ซอย 25 บ้านดงครก เชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้ำ-บ้านป่าซาง 30 ม.ค. 62
รายงานแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 19 ม.ค. 62
งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 31 ต.ค. 61
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 29 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2561 10 ต.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 1 ต.ค. 61
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส สำหรับไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 6 ก.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาเครื่องเสียงตู้ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ โครงกานจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ป้าวไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดงานวัดเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 62
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.43-007 ซอย 15 บ้านดงเชื่อมทางหลวงชนบท สายบ้านถ้า-ป่าซาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddine) 26 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ สารส้มแบบก่อขุ่น (Aluminum Sulphate) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโคงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV วิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา จ้างเครืองจักร (รถเครน 25 ตัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ธ.ค. 61
ประกาศผุ้ชนุะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สาธารณสุข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ธ.ค. 61
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711