สไลด์1
สไลด์3
สไลด์2
ย้อนกลับ
ก่อนหน้า

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

RSS กรมบัญชีกลาง

นายก อบต.

สายตรงนายก
084-6103825
054-425-555

ปลัด อบต.

สายตรงปลัด
093-9356008

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

004326
ผู้ใช้วันนี้ : 3
ผู้ใช้ เมื่อวาน : 11
ผู้ใช้ 7 วันล่าสุด : 57
ผู้ใช้ 30 วันล่าสุด : 227
ผู้ใช้เดือนนี้ : 3
ผู้ใช้ในปีนี้ : 233
ผู้ใช้ทั้งหมด : 4326
เข้าชมปีนี้ : 1578
ผู้ใช้ออนไลน์ : 0

แบบคำร้อง
ขอรับความช่วยเหลือ

แบบคำร้อง
ขอรับความช่วยเหลือ

แบบฟอร์มสมัคร
นักเรียศูนย์พัฒนเด็กเล็ก

e-service
ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือ

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ

สมุดโทรศัพพ์
ในสำนักงาน

ตรวจสอบวันลา
ลาป่วย/ลากิจ/ลาพักผ่อน

แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ