การประกวดผลงาน Long Term Care ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1“ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น” โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ

วันอังคารที่ 9 สิงหาคมคม 2565 เวลา 09.30 น.-12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ นำโดย ด.ต.อุดม บานเย็น นายก อบต.ดงสุวรรณ ได้ร่วมการประกวดผลงานLong Term Care ปี 2565 เขตสุขภาพที่ 1 “ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดี ชีวีมีสุข ดีเด่น” โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ณ วัดปงสนุก ตำบลดงสุวรรณ