จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-15พฤษภาคม 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

จ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กที่เข้ารับการบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565-15พฤษภาคม 2565 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง คลิกอ่านที่นี่