ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมเย็บและเข้าเล่ม (สำนักปลลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง