ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง