ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระบบ (Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง(กองสาธารณสุขฯ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง