ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบมีฝาปิด สายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (โครงการต่อเนื่อง)ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง