ประชุมพนักงาน ประจำเดือนตุลาคม 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.- 12.00 น. ด.ต.อุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ได้จัดให้มีการประชุม ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานลูกจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 เพื่อเป็นการหารือในการปฏิบัติงานร่วมกันและข้อราชการอื่น ๆ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ