พิธีไหว้ครูโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนผู้สูงอายุได้ระลึกถึงบุญคุณครูจิตอาสาที่ท่านได้สละเวลาอันมีค่ามาสอนนักเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ (วัดปงสนุก)