โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566

วันที่ 8 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2566 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสารเสพติด และมีส่วนร่วมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้