โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี “ฝึกทักษะอาชีพาการทำผ้าพิมพ์ด้วยใบไม้ (ผ้าอุ๊ก)

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 อบต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี “ฝึกทักษะอาชีพาการทำผ้าพิมพ์ด้วยใบไม้ (ผ้าอุ๊ก) ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ(วัดปงสนุก)