โครงการ”เยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษณ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยอังกะลุง”

ระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2566 เวลา ด.ต.อุดม บานเย็น นายก อบต.ดงสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน “เยาวชนรุ่นใหม่ อนุรักษณ์วัฒนธรรมการเล่นดนตรีไทยอังกะลุง” เพื่อให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านดง มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะในการเล่นอังกะลุง โดยมีนักเรียนเข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ