• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ โดยชุมชนท้องถิ่น 5 อ.

 
  นวัฒกรรมเด่น
  ระบบการดูแลผู้สูงอายุ
  คู่มือผู้สูงอายุ
  ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711