• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

1.คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

 

1.
ด.ต. อุดม บานเย็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
 
2. นายรังสันต์  ชนาเนตร์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
 
3.
นายแดนชัย บานเย็น
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
 
4.
นางพิมพร ไชยสถาน
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711