• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
   มาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
  เอกสารแนบ :


  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมมาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
  บันทึกข้องความรายงานผลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  ประกาศผลการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ก.ย. 63 - ส.ค. 64)
  ประกาศผลการประเมินตัวชี้วัดของผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ก.ย. 63 - ก.พ. 64)
  ประกาศผลการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ รอบ 3 เดือน (มี.ค. 64 - ส.ค. 64)
   
 
   
 

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711