• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 13 ก.พ.63
  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 14 มิ.ย. 62
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2 พ.ศ. 2561 27 ก.พ. 61
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2560 2 ส.ค. 60
  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 31 ต.ค. 59
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 31 ต.ค. 59
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 31 ต.ค. 59

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711