• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
 
การกำกับติดตามการดำเนินงาน  
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณประจำปีงบประมาณ 2562
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2562(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
เม.ย. 62
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2561
31 ต.ค. 61
รายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณประจำปีงบประมาณ 2561
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)
24 เม.ย. 61
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)  
รายงานการกํากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2561)  

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711