• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
 
   
โครงการอบรมกฎหมายประจำปี  
โครงการ "อบรมกฏหมายประจำปี" พ.ศ.2562 29 ส.ค. 62
โครงการสร้างการรับรู้ด้านกฏหมายด้านการบังคับดดี และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง 12 ธ.ค. 61
โครงการ "อบรมกฏหมายประจำปี" พ.ศ.2561 22 ส.ค. 61
โครงการ"ให้ความรู้่ประกันสังคมและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง" 31 ส.ค. 60
โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายแก่ประชาชน ประจำปี 2560 30 พ.ค. 60
โครงการอบรมความรู้ทางกฏหมาย ประจำปี 2558 23 ก.ย. 58
อบรมความรู้ทางกฎหมาย พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา 26 ส.ค. 58
โครงการอบรมความรู้เรื่อง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การไกล่เกลียข้อพิพาท และการคุมครองผู้บริโภค 18 ก.ย. 58
โครงการอบรม "กฏหมายประจำปี 2557" 25 ก.ค. 57

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711