• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
  คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล  
  คู่มือปฏิบัติงานนักพัฒนาชุมชน  
  คู่มือปฏิบัติงานเจ้าพนักงานธุรการ  
  คู่มือปฏิบัติงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  คู่มือปฎิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  คู่มือปฎิบัติงานนักวิชาการศึกษา  
  คู่มือปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่พัสดุ  
  คู่มือปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562  

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711