• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
   นัดประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ  
  สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2563 3 ธ.ค. 63
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 2 10 ส.ค. 63
  สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 31 ก.ค. 63
  สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2563 17 เม.ย. 63
  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 4 ก.พ. 63

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711