• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา

สินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

 
 
ไม้กวาดดอกแก้ว
 
 
ปลอกไม้เท้า
 
 
กล่องไม้จิ้มฟัน,ที่ใส่ปากกา,ปลอกปากกา
 
     
     
     
     
  สถานที่จำหน่าย  
  ติดต่อ : ร้านค้าชุมชน ตำบลดงสุวรรณ  
  หมู่ 8 บ้านดงหลวง  
  ถนนพะเยา-เชียงคำ  
  ตำบลดงสุวรรณ  
  อำเำภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  
  โทร : 054-425136  
     

 

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711