• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
   ร้องเรียนทุจริต
     


  ข้อมูลผู้กล่าวหาร้องเรียน
     
 
     
  หมายเลขบัตรประชาชน :
     
  ที่อยู่ :
     
  E-mail :
     
  หมายเลขโทรศัพท์ :
     
  ข้อมูลผู้ถูกกล่าวหาร้องเรียน
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
   
     

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711