• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
  แผนการดำเนินงาน  
 


 
     
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1  
  แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711