• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
   
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มิถุนายน 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน เมษายน 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน มกราคม 2565
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไว้ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน มกราคม 2564
  รายงงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711