• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
รายงงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฏาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560  

 

s

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711