x
  • หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยายพาหนะและขนส่ง (กองคลัง) รถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน 1 กค 613 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้่อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2564) 19 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดจ้างเช่าพื้นที่เว็บไซด์ อบต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็คและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบน 795 พะเยา และหมายเลขทะเบียน 1 กฆ 7523 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซม รถตู้ ยี่ห้อนิสัน เลขทะเบียน นข 3360 พะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประจำปี 2565 14 ม.ค. 65
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 7 ม.ค. 65
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
   
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2557 - 2561
   
   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711