• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ประจำปี 2562  
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนจดทะเบียนพาณิชย์  
ข้อมูลด้านการให้บริการประชาชนพัฒนาชุมชน  
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี  

 

 

 

 

 

 


 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
212 หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711