• หน้าหลัก
  • ข้อมูลทั่วไป
  • แผนพัฒนาท้องถิ่น
  • บุคลากร
  • ภาพกิจกรรม
  • แหล่งท่องเที่ยว-สถานที่สำคัญ
  • กระดานข่าว
  • ติดต่อเรา
วิสัยทัศน์และนโยบายของผู้บริหาร

วิสัยทัศน์ของ ด.ต. อุดม บานเย็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุวรรณ

 
"ดงสุวรรณ สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี คุณภาพชีวิตดี ประชาชนมีส่วนร่วม"

 

กำหนดนโยบายในการพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้
 
 
1. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน
 
4. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
5. นโยบายด้านการส่งเสริมการศึกษาและการกีฬา
 
6. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
7. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ
หมู่ที่ 8 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120
โทรศัพท์ 054-425136 โทรสาร 054-425-711