คลิปวีดีโอ Youtube กิจกรรมของทาง อบต.

วีดีทัศน์โรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลดงสุวรรณ ด้วยปฎิบัติการ 5 อ. เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563

วีดีทัศน์แนะนำศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนบ้านดงหลวง เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

วีดีทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน อบต ดงสุวรรณ ประจำปีงบประมาณ 2558 เผยแพร่เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2558

ตอนที่ 5 รายการ "ลูกของพ่อ ต้องพอเพียง" โดยถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยดอกเข็ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 5 มกราคม 2558

ตอนที่ 3 รายการ ลูกของพ่อ ต้องพอเพียง" โดยถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยดอกเข็ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 29 ธันวาคม 2557

ตอนที่ 1 รายการ "ลูกของพ่อ ต้องพอเพียง" โดยถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยดอกเข็ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 22 ธันวาคม 2557

พะเยาทีวีชุมชน รายการแก้วดา ปาแอ่ว EP 32 ตอน "กลุ่มสานจำ (ยอ) บ้านกองแล ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา" วิดีโอสำหรับ แก้วดาปาแอ่ว ดงสุวรรณ 30 เม.ย. 2557 - อัปโหลดโดย พะเยา ทีวีชุมชน

วีดีทัศน์พิธีพระราชทานพระฉายาลักษณ์ อบต.ดงสุวรรณ เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562

วีดีทัศนแนะนำโรงเรียผู้สูงอายุดงสุวรรณ เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561

วีดีทัศน์แนะนำองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เผยแพร่เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2558

ตอนที่ 4 รายการ "ลูกของพ่อ ต้องพอเพียง โดยถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยดอกเข็ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา" ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 2 มกราคม 2558

ตอนที่ 2 รายการ "ลูกของพ่อ ต้องพอเพียง" โดยถ่ายทำในพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านห้วยดอกเข็ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ออกอากาศทางช่อง 5 วันที่ 26 ธันวาคม 2557

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดทำโดย อบต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 7 ส.ค. 2557 - อัปโหลดโดย อบต.ดงสุวรรณ

พะเยาทีวีชุมชน รายการแก้วดา ปาแอ่ว EP 31 ตอน "ไม้กวาดดอกแก้ว" วิดีโอสำหรับ แก้วดาปาแอ่ว ดงสุวรรณ 27 เม.ย. 2557 - อัปโหลดโดย พะเยา ทีวีชุมชน

A