ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอย 22 หมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง