ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 6 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง