ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำบาดาล แบบจมน้ำ (ซัมเมอร์ส) ของระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 1 ต.ดงสุวรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง