ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.สำหรับโรงเรียนบ้านดง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน-31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง