ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช็คซ่อมแซมและเปลี่ยอะไหล่รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 4794 พะเยา (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง