ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างวางท่อรางระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 30 หมู่ 6 ท่อ คสล.มอก.ขั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 80 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 7 จุด ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง