ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมกรอบและธงตราสัญลักษณ์(สำนักปลัด)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง