ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1-11 ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง