ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาเพื่อช่วยเสริมการปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในกองคลัง ด้านงานธุรการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง