ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพิ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายหมุด แก้วเทพ)