ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมถนน คสล.และโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและว่างท่อระบายน้ำ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 8 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง