ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพระรูปสมเด็จพระอิยวงศาคตญาณ สมเสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  พร้อมกรอบและธงตราสัญลักษณ์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง