กิจกรรมดนตรีบำบัดด้วยอังกะลุง

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น.
นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดนตรีบำบัดด้วยอังกะลุง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการเล่นดนตรีอังกะลุง เพื่อสุขภาพให้กับผู้สูงอายุ โดยมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 50 คน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ