Author name: : งานประชาสัมพันธ์

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน …

จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565 Read More »

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี “ฝึกทักษะอาชีพาการทำผ้าพิมพ์ด้วยใบไม้ (ผ้าอุ๊ก)

วันที่ 19-20 มกราคม 2566 อบต.ดงสุวรรณ จัดกิจกรรมโครงการ …

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี “ฝึกทักษะอาชีพาการทำผ้าพิมพ์ด้วยใบไม้ (ผ้าอุ๊ก) Read More »

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

e-Poster ธงชาติไทย            ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ …

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” Read More »