กิจกรรมอบรมแกนนำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

วันที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 9.30 น. นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมแกนนำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ภายใต้ โครงการชุมชนจัดการตนเองเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการออกกำลังกาย และเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลดงสุวรรณ