กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น – 11.00 น. นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอดอกคำใต้
ให้เกียรติเป็นประธาน ในกิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบล
ดงสุวรรณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ