ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนสายเลียน้ำอิง สถานีสูบน้ำไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านห้วยดอกเข็ม ผิวจารจรกว้างเฉลี่ย 3 เมตร ยาว 170 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร โดยการลงหินคลุกไม่น้อยกว่า 51 ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง