ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ.สำหรับโรงเรียนบ้านดง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2566 – 31 ตุลาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง