ประมวลภาพการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้ง เข้าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 16.30 น.ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ดำเนินการรับสมัครบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการเลือกตั้ง เข้าเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ระหว่างวันที่ 14-18 สิงหาคม 2566 โดยมี นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ เป็น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ