กิจกรรมสานสายใยรัก จากลูกถึงแม่ ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 9.OO -11.00 น.
นางวชิราภรณ์ นนทรีย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมสานสายใยรัก จากลูกถึงแม่ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ปกครองเด็ก ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีกิจกรรม พิธีมอบวุฒิบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี 2566 การแสดงของเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง พิธีการมอบดอกมะลิให้คุณแม่และผู้ปกครอง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ