Author name: : งานประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย”

e-Poster ธงชาติไทย            ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจ …

ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ของโครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติไทย “ธงไตรรงค์ ธำรงไทย” Read More »

กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น – 11.00 น. น …

กิจกรรม “จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะ หมู่ที่ 10 ตำบลดงสุวรรณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร Read More »

เข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดคัดเลือกผลงานการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 ประเภท โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 น. ด.ต.อุดม บานเย็น …

เข้ารับมอบใบประกาศเชิดชูเกียรติ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง การประกวดคัดเลือกผลงานการดูแลผู้สูงอายุ ปี 2565 ประเภท โรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ระดับจังหวัด Read More »