จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2565
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดง ณ ห้องปรชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงสุวรรณ